Điều khoản dịch vụ

Yêu Cầu Dành Cho Hội Viên Khi Cá Cược Tại Ndiaproject.com

Tuân Thủ Quy Định: Hội viên cần tuân thủ mọi quy định và quy tắc do Ndiaproject.com đặt ra khi tham gia cá cược. Điều này bao gồm việc chấp nhận mọi quy tắc liên quan đến cược, giới hạn cược, và các điều kiện cụ thể của từng trò chơi hoặc sự kiện cá cược.

Rủi Ro và Trách Nhiệm: Hội viên cần hiểu rõ rằng cá cược có thể mang lại rủi ro và chấp nhận trách nhiệm cá nhân đối với quyết định cá cược của họ.

Quy Định Về Tính Pháp Lý Cho Hội Viên Tại Ndiaproject.com

Tuổi Tác và Tính Hợp Pháp: Chỉ những người đã đủ tuổi theo quy định pháp lý của quốc gia họ sinh sống mới được phép tham gia cá cược. Ndiaproject.com yêu cầu xác nhận tuổi khi đăng ký tài khoản.

Tuân Thủ Luật Pháp Địa Phương: Hội viên phải đảm bảo rằng việc tham gia cá cược không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào của quốc gia họ cư trú.

Điều Khoản Quy Định Trong Việc Đăng Ký Tài Khoản Hội Viên

Thông Tin Đăng Ký: Hội viên phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi đăng ký tài khoản. Thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản.

Bảo Mật Tài Khoản: Mỗi hội viên chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không được chia sẻ tài khoản của mình với người khác.

Ndiaproject.com Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Cho Những Hội Viên Nào?

Vi Phạm Điều Khoản: Ndiaproject.com có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho những hội viên vi phạm điều khoản dịch vụ, bao gồm gian lận, lạm dụng, hay hành vi không chính đáng khác.

Hành Vi Gian Lận: Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý lừa đảo sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức tài khoản của hội viên đó.

Quy Định Về Sửa Đổi Và Bổ Sung

Cập Nhật Điều Khoản: Ndiaproject.com có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Hội viên có trách nhiệm theo dõi và tuân thủ các thay đổi.

Trách Nhiệm Của Nhà Cái Và Người Chơi Cá Cược

Trách Nhiệm Của Nhà Cái Ndiaproject.com

Cung Cấp Dịch Vụ Công Bằng: Ndiaproject.com cam kết cung cấp một môi trường cá cược công bằng, minh bạch, và an toàn.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân: Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của hội viên, không tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của hội viên.

Trách Nhiệm Của Người Chơi

Quyết Định Cá Cược: Người chơi chịu trách nhiệm về quyết định cá cược của mình và không nên coi cá cược là một phương tiện kiếm tiền chắc chắn.

Tuân Thủ Quy Định: Người chơi cần tuân thủ mọi quy định và điều khoản do Ndiaproject.com đặt ra.

Kết Luận

Chúng tôi tại Ndiaproject.com cam kết cung cấp một môi trường cá cược an toàn và công bằng. Tất cả hội viên và người chơi cần tuân thủ các điều khoản dịch vụ này để đảm bảo trải nghiệm cá cược tốt nhất và công bằng cho tất cả mọi người.